5 สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อต่ออายุประกัน COVIDDI ของคุณ?
เมื่อคุณทำประกัน COVID-19 และต้องการต่ออายุ หรือต้องการเปลี่ยนนโยบายไปทำกับ บริษัท อื่นคุณควรพิจารณา 5 สิ่งต่อไปนี้

1. อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง?

หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงคุณควรต่ออายุหรือเลือกกรมธรรม์ COVID-19 ของคุณ เรื่องหนึ่งเพื่อความสบายใจโดยการเลือกวงเงินคุ้มครองตามความเสี่ยงและเบี้ยประกันที่ยอมรับได้ แต่การเคลมประกันมีระยะเวลารอทุก บริษัท หากเป็นก่อนสมัคร บริษัท มีสิทธิ์ยกเลิกความคุ้มครอง

2. ครอบคลุมเฉพาะโรคโควิด -19 ที่ยืนยันแล้ว หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกด้วย

การประกันภัย COVID-19 มีทั้งประเภทที่คุ้มครองอันตรายที่เกิดจากไวรัสโคโรนา 2019 เพียงอย่างเดียว และแนบค่ารักษาพยาบาลด้วยจึงทำให้เบี้ยประกันแตกต่างจากแผนความคุ้มครองอื่น ๆ ต้องพิจารณาให้รอบคอบหากคุณมีประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองสูงอยู่แล้วสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

3. ครอบคลุมโรคและอุบัติเหตุอื่น ๆ ด้วยหรือไม่?

นโยบายบางส่วนครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ ดังนั้นหากคุณตั้งใจจะทำสิ่งนี้เมื่อคุณเจ็บป่วยต้องจำไว้ว่าคุณสามารถนำใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาได้หรือหากเกิดอุบัติเหตุต้องเข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

4. เปรียบเทียบมูลค่าความคุ้มครองกับ บริษัท อื่น

ในความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันอย่าลืมตรวจสอบเบี้ยประกันของคุณกับ บริษัท อื่น ๆ ซึ่งอาจจะไม่แตกต่างกันมากนักเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

5. ต่ออายุอัตโนมัติหรือใช้ปีต่อปี

อย่าลืมตรวจสอบลักษณะของกรมธรรม์ COVID ที่จะต่ออายุทุกปี หรือเป็นการสมัครเกิน 1 ปีหากเป็นอย่างหลังสอบถามตัวแทนว่ากรมธรรม์หลักคือประกัน COVID หรือเป็นการประกันชีวิตแบบมีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากลูกค้าบางรายต้องการเพียงประกัน COVID แบบปีต่อปีเท่านั้น
5 S̄ìng thī̀ khwr phicārṇā meụ̄̀x t̀xxāyu prakạn COVIDDI k̄hxng khuṇ?
Meụ̄̀x khuṇ thả prakạn COVID-19 læa t̂xngkār t̀xxāyu h̄rụ̄x t̂xngkār pelī̀yn nyobāy pị thả kạb bris̄ʹạth xụ̄̀n khuṇ khwr phicārṇā 5 s̄ìng t̀x pị nī̂